Vervanging

Bij ziekte en vakantie word ik, indien nodig, vervangen door mw. H. Groenewegen, psycholoog, van Boetzelaerlaan 136 in Den Haag.